Симпозиум на СГЗБ -2021

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

Съвременни технологии, образование и
професионална практика в геодезията
и свързаните с нея области

София, 3 – 5 ноември 2021

Със специална сесия за млади учени и студенти
и техническа изложба

Място

Дом на науката и техниката,,
ул. „Г. С. Раковски” 108,
гр. София


03 - 05.11.2021 г.
oт 9:00 до 18:00 часа


Сесиите ще се проведат в хибридна форма - с присъствено и онлайн участие.

Регистрация

03 ноември 2021 г.
от 14:00 часа


Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108. гр. София

Изложба

04 ноември 2021 г.
09:00 - 17:00 часа


На изложбата ще бъдат представени оптични, фотограметрични, GNSS и други инструменти и системи, програмни продукти, проекти и технологии.

Техническа сесия

04 - 05 ноември 2021 г.
09:00 - 17:00 часа


Техническа сесия за представяне на новости от фирмите производители на геодезически инструменти и технологии.

С финансовата подкрепа на:

Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката

ДОГОВОР № КП-06-МНФ/13 ОТ 19.08.2021 Г. С ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Събитието се организира
със специалната подкрепа на:

СПОНСОРИ И ИЗЛОЖИТЕЛИ

Младите  автори – студенти, докторанти и постдокторанти, ще бъдат   поощрени, а отличените автори – наградени от нашия партньор: