Симпозиум на СГЗБ -2021

ПРОГРАМА

Онлайн достъп до сесиите:

Програма

04 ноември 2021 (четвъртък)
      
ЧАССЪБИТИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИПРЕДСТАВЯЩПРЕДСТАВЯНЕ
08:00 – 09:00  
Регистрация
Иванка Колева
 
09:00 – 09:30  
Откриване на симпозиума
Иван Калчев
Присъствено
  Приветсвие от Съюза на геодезистите и земеустроителите в БългарияГеорги МилевОнлайн
  Приветствие от Министерство на регионално развитие и благоустройствотo – Агенция по геодезия, картография и кадастърВиолета Коритарова (BG)Онлайн
  Приветствие от Камара на инженерите в инвестиционното проектиранеДимитър Пенев (BG)Онлайн
  Приветствие от Техническия университет в ИстанбулБихтер Ерол (TR)Онлайн
09:30 – 10:45  
ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (І) – ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
Проф. д.т.н.  Георги Вълев (BG), д-р инж. Иван Калчев (BG)
 
11Услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри за София Стефан Петров (BG)Онлайн
22Основни променливи компоненти в GPS измерваниятаГлигорие Перович (RS)Онлайн
33Преглед на напредъка в геопотенциала на Земята с резултати от валидиране в ТурцияМухамед Рашит Чевикалп, Бихтер Ерол (TR)Онлайн
4460 години списание “Геодезия, картография, земеустройство” Георги Милев (BG)Онлайн
10:45 – 11:00  Кафе пауза  
11:00 – 12:30  
ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) – ГЕОДЕЗИЯ 
Доц. д-р инж. Костадин Костадинов (BG),  д-р инж. Мариян Марков (BG)
 
51Астрономо-геодезическата и преподавателската дейност на генерал Иван Вълков (1875 – 1962 г.)Венета Коцева (BG)Присъствено
62Топографски работи и трасиране с тотaлна станция или GNSSАдип Алкаму, Мухсен Ахмад (SI) Видео
73Предимства и приложения на микровълновите радиолокационни системи за дистанционни изследвания Нели Здравчева (BG)Онлайн
84Приложение на фотограметрични методи и изкуствен интелект за инвентаризация на количествата и качеството на скрап в Стомана Индъстри АД, гр. Перник Иван Калчев, Явор Михайлов (BG)Онлайн
12:30 – 14:00  Обяд  
ЧАССЪБИТИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИПРЕДСТАВЯЩПРЕДСТАВЯНЕ
14:00 – 15:30  
ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) – ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ
Проф. д. ик. н. Андрей Андреев, доц. д-р инж. Тодор Костадинов (BG)
 
91Обучението по фотограметрия и дистанционни методи в Лесотехнически университетMaрия Aсенова (BG)Онлайн
102Предизвикателства за обучението по ГИС по време на световната здравна криза Maрия Aсенова, Нина Добринкова (BG)Онлайн
113Използване на дистанционни методи за картиране на бургаски залив (Български сектор на Черно море)Любомира Трендафилова (BG)Онлайн
124Референтни Координатни Системи на Бъдещето в САЩСимеон Каталиев (USA)Онлайн
135Качествен анализ на директното георефериране в аспекти на абсолютната точност и прецизност за базирана на БЛА лазерна сканираща система RIEGL miniVUX-2UAVПетър Тодоров (BG)Онлайн
15:30 – 16:00  Кафе пауза  
16:00 – 17:30  
ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (lV) –  ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
проф. д-р инж. Пламен Малджански  (BG)
 
141Приложение на LIDAR  в класификацията на изображенияЙоана Църовска (BG)Онлайн
152Заснемане на стадион ,,Национална спортна академия“ с безпилотна летателна системаВеселина Господинова, Ралица Нейчева  (BG)Онлайн
163Роля на технологиите за въздушно лазерно сканиране и цифрово аерофотозаснемане в инженерните изследвания Владимир Брусило (RU), Константин Торозов (BG) Присъствено
174Демонстрация „Обработка на данни от въздушно лазерно сканиране с програмните продукти AGM PosWorks Web (получаване и изчисляване на траекториите) и AGM ScanWorks 5 (експортиране на Point cloud файл)“Владимир Брусило (RU), Константин Торозов (BG) Присъствено
185Демонстрация на 3D PluraView – пасивна 3D мониторна система от Schneider DigitalИлиян Панчев (BG)Онлайн
      
05 ноември 2021 (петък)
ЧАССЪБИТИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИПРЕДСТАВЯЩПРЕДСТАВЯНЕ
09:00 – 10:30  
ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) – ФОТОГРАМЕТРИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГИС
Проф. д.т.н. д-р, инж. Станислав Василев (BG), доц. д-р инж. Венета Коцева(BG)
 
191ЕСРИ ГИС за нуждите на ГеодезиятаДеница Савова-Георгиева (BG)Видео
202Международната стандартизация в ГИС – от абстрактния модел към приложното нивоЯна Липийска, Мария Ангелова (BG) Онлайн
213Геопространствени облаци от точки, произведени от изображения заснети с  безпилотни летателни системи и приложен директен (PPK) метод за георефериране: Оценка на точността за тестов район в Плана планина, БългарияДейвис Динков (BG)Онлайн
224Приложение на ГИС в подводната археология Борислав Александров, Стиляна Любенова (BG)Онлайн
235Подробно фотограметрично заснемане на планински масиви със сложен релеф чрез БЛС: Приложение за територията на П.П. „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“Дейвис Динков, Атанас Китев (BG)Онлайн
10:30 – 11:00  Кафе пауза  
11:00 – 12:30  
ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI) – КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ
Проф. д-р инж. Илинка Иванова (BG), проф. д-р инж. Бойко Рангелов (BG)
 
241Приложения на фракталния анализ в изучаването на слънчевата системаБойко Рангелов, Росен Илиев, Атанас Кисьов (BG)Онлайн
252Използване на данни от регистрации на черноморското ниво за изследване на цунамиЛюбка Пашова (BG)Присъствено
263Геодезически изследвания на БАБ „Св. Климент Охридски“ в Антарктика и приносът им за проследяване на глобалните климатични промениБорислав Александров, Любка Пашова (BG)Онлайн
274Изучаване поведението на скалния масив при камерно-стълбова система на разработване в рудни находища чрез маркшайдерски наблюдения Веселина Господинова, Милена Бегновска (BG)Онлайн
285Използване на индекса NDRE за изследване на лонгозните гори в защитена територия „Устието на р. Велека“Александър Янакиев (BG)Онлайн
12:30 – 14:00  Обяд  
ЧАССЪБИТИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИПРЕДСТАВЯЩПРЕДСТАВЯНЕ
14:00 – 15:30  
ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII) – СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Доц. д-р инж. Деница Борисова (BG), Проф д-р инж. Керанка Василева (BG)
 
291Използване на сателитни изображения за провеждане на гео пространствени анализи с цел мониторинг на околната средаВасил Василев (BG) Онлайн
302Приложение на дистанционни изследвания за мониторинг на свлачищаМила Атанасова, Христо Николов, Иван Калчев (BG) Присъствено
313Точност и източници на грешки при RTK измерваниятаНиколай Димитров (BG)Онлайн
324Спектрални данни от синергична система за дистанционни изследвания в оптични и микровълнови дължини на вълнатаДойно Петков (BG), Деница Борисова (BG), Венцеслав Димитров (BG), Христо Николов (BG), Виктор Саворский (RU), Дмитрий Ермаков (RU)Постер
335Спектрални характеристики на калиев фелдшпат и зеолитМаргарита Горанова, Деница Борисова (BG)Постер
15:30 – 16:00  Кафе пауза  
16:00 – 17:30  
СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)
Д-р инж. Иван Калчев, доц.  д-р инж. Иван Кунчев (BG)
 
341Близкообхватната фотограметрия, като метод за реконструкция на скулптури в паркови пространстваПавлина Милушева, Кристиян Хаджийски, Силвия Филипова (BG)Онлайн
352Фотореалистична 3D реконструкция на архитектурни обекти, базирана на въздушни и земни изображенияИван Марински, Добромир Филипов (BG) Онлайн
17:20 – 18:00  
Обща дискусия.  Приемане на резолюция. Закриване на симпозиума.
Георги Милев, Иван Калчев (BG)
Присъствено